Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Số hiệu 619/QĐ-QLD Ngày văn bản 18/11/2015
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế Ngày hết hiệu lực
Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm