Thủ tục kê khai, nộp thuế (Các DN hoạt động XNK trên địa bàn)
Thủ tục kê khai, nộp thuế (Các DN hoạt động XNK trên địa bàn)
Số hiệu 1360/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 15/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thủ tục kê khai, nộp thuế (Các DN hoạt động XNK trên địa bàn)
Thủ tục kê khai, nộp thuế (Các DN hoạt động XNK trên địa bàn)