Thủ tục khai báo hải quan cho mặt hàng Thép hợp kim (Cty TNHH gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn)
Thủ tục khai báo hải quan cho mặt hàng Thép hợp kim (Cty TNHH gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn)
Số hiệu 1967/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 01/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thủ tục khai báo hải quan cho mặt hàng Thép hợp kim (Cty TNHH gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn)
Thủ tục khai báo hải quan cho mặt hàng Thép hợp kim (Cty TNHH gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn)