Thực hiện Kế hoạch triển khkai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 (HQ các tỉnh, thành phố)
Thực hiện Kế hoạch triển khkai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 10348/TCHQ-CNTT Ngày văn bản 02/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch triển khkai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 (HQ các tỉnh, thành phố)
Thực hiện Kế hoạch triển khkai dịch vụ công trực tuyến năm 2016 (HQ các tỉnh, thành phố)