Thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu phế phẩm (Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
Thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu phế phẩm (Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 215/HQĐNa-ĐKS Ngày văn bản 05/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu phế phẩm (Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)
Thực hiện thủ tục hải quan đối với phế liệu phế phẩm (Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)