Thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan
Thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan
Số hiệu 2795/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 28/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan
Thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan