Thuế áp dụng đối với mặt hàng tang cuốn cáp bằng gỗ (Công ty TNHH Lam Phong)
Thuế áp dụng đối với mặt hàng tang cuốn cáp bằng gỗ (Công ty TNHH Lam Phong)
Số hiệu 2229/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 13/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thuế áp dụng đối với mặt hàng tang cuốn cáp bằng gỗ (Công ty TNHH Lam Phong)
Thuế áp dụng đối với mặt hàng tang cuốn cáp bằng gỗ (Công ty TNHH Lam Phong)