Thuế giá trị gia tăng (Cty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu)
Thuế giá trị gia tăng (Cty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu)
Số hiệu 1662/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 26/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế giá trị gia tăng (Cty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu)
Thuế giá trị gia tăng (Cty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu)