Thuế GTGT cho máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
Thuế GTGT cho máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
Số hiệu 16659/BTC-CST Ngày văn bản 22/11/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT cho máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
Thuế GTGT cho máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp