Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc (Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam)
Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc (Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam)
Số hiệu 1076/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 25/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc (Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam)
Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc (Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam)