Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế (Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h10 ngày 11/08/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5273/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức

(281/12 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 14/7/2020 của Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 có quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc- xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức nhập khẩu mặt hàng được xác định là bơm kim tiêm, dùng trong y tế thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khấu hàng hóa đế được hướng dẫn cụ thế./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục HQ TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế (Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức)
Số hiệu 5273/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 11/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế (Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức)
Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế (Công ty TNHH sản xuất thiết bị y tế Vinh Đức)