Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế ( Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hùng Đức)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 01/04/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2132/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hùng Đức

(Số 15 tổ 38, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được được đơn đề nghị ngày 16/3/2020 của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hùng Đức về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 03/2020/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị định 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế có quy định “Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần bảng phân loại và văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan”.

Như vậy, quy định này chỉ liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa, không đề cập tới điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với thiết bị y tế chuyên dùng do công ty nhập khấu.

Tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Bộ Tài chính đã có các công văn hướng dẫn: Công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015; Công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/1 1/2015; Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017.

Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Thông tư số 83/2014/TT-BTC, các văn bản hướng dẫn nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hùng Đức biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế ( Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hùng Đức)
Số hiệu 2132/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 31/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế ( Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hùng Đức)
Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế ( Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hùng Đức)