Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng quà tặng (Quỹ Trò nghèo vùng cao)
Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng quà tặng (Quỹ Trò nghèo vùng cao)
Số hiệu 1623/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng quà tặng (Quỹ Trò nghèo vùng cao)
Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng quà tặng (Quỹ Trò nghèo vùng cao)