Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khóa 5 năm 2021 (mã lớp HQCN05/2021)
Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khóa 5 năm 2021 (mã lớp HQCN05/2021)
Số hiệu 501/TB-THQVN Ngày văn bản 01/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khóa 5 năm 2021 (mã lớp HQCN05/2021)
Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khóa 5 năm 2021 (mã lớp HQCN05/2021)