Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Số hiệu 3772/TB-TCHQ Ngày văn bản 28/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018