TỔ HỖ TRỢ THÔNG QUAN HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

TỔ HỖ TRỢ THÔNG QUAN HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

                                                    I. CẤP CỤC

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Dương Hoài Phó Cục trưởng - Tổ trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

0903.610.424

2

Trần Hoàng Trọng Kỳ Trưởng phòng - Tổ Phó Phòng Giám sát Quản lý

0909.915.915

3

Vũ Đức Sinh

Chánh Văn phòng - Thành viên

Văn Phòng

0903.017. 234

4

Cao Ngọc Tâm

Trưởng phòng - Thành viên

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

0903.913.015 

5

Lê Tuấn Hải

Trưởng phòng - Thành viên

Phòng Quản lý rủi ro

0909.348.789

6

Lê Thế Tử

Trưởng phòng - Thành viên

Phòng CBL&XLVP

0913 851 155

7

Nguyễn Ngọc Đức

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục KTSTQ

0913.850.352 

8

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Trưởng phòng - Thành viên

Phòng Công nghệ thông tin

0983.808.850

9

Phạm Công Minh

Đội trưởng - Thành viên

Đội Kiểm soát Hải quan

0913.941.344

10

Lê Văn Ngọc

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Biên Hòa

0913.742.030

11

Đỗ Thị Hương Sen

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ KCX Long Bình

0949.447.207

12

Ngô Quang Vinh

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Thống Nhất

0909.028.579

13

Phạm Văn Hường

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Long Thành

0913.813.795

14

Phạm Quang Quốc

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Nhơn Trạch

0903.885.895

15

Lê Văn Thọ

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Long Bình Tân

0903.929.580

16

Phan Minh Thuần

Chi cục trưởng - Thành viên

Chi cục HQ Bình Thuận

0913.713.709

17

Phan Thị Ái Hương

Công chức - Thành viên

Phòng Giám sát Quản lý

0937.682.088

18

Nguyễn Tiến Sơn

Công chức - Thành viên

Phòng Thuế xuất nhập khẩu

0913.171.777

                                                        II. CẤP CHI CỤC

                                                              1. Chi cục Hải quan Biên Hòa

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Văn Ngọc

Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0913.742.030

2

Nguyễn Đức Vinh

P.Chi cục trưởng

Tổ phó

0913.792.632

3

Trần Văn Thông

P.Chi cục trưởng

Tổ phó

0919.961.991 

4

Nguyễn Hữu Nghị

Đội trưởng Đội Nghiệp vụ

Thành viên

0989.168.883

5

Phan Nguyễn Diệu Huyền

Đội trưởng Đội Tổng hợp

Thành viên

0933.010.245

6

Nguyễn Viết Bảo

Công chức

Thành viên

0937.810.234

7

Phạm Thị Hồng Gấm

Công chức

Thành viên

0913.623.746

8

Mai Thị Hồng Ngọc

Công chức

Thành viên

0948.991.545

                                                                        
                                                               2. Chi cục Hải quan Bình Thuận
 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Tạ Hùng Dũng

Phó Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0919.961.669

2

Trần Thị Khánh Linh

Công chức

Thành viên

0913.120.268

3

Phạm Hồng Kiên

Công chức

Thành viên

0908.117.889

4

Huỳnh Cao Vũ

Công chức

Thành viên

0919.411.367

5

Lưu Trọng Vũ

Công chức

Thành viên

0888.222.526

                                                                3. Chi cục Hải quan Thống Nhất

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Ngô Quang Vinh

Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0909.028.579

2

Võ Bích Ngọc

Phó Chi cục trưởng

Tổ phó

0905.413.976

3

Võ Minh Cường

Đội trưởng Đội Nghiệp vụ

Thành viên

0815.051.076

4

Nguyễn Thị Minh Thảo

Đội trưởng Đội Tổng hợp

Thành viên

0945.353.639

5

Hứa Văn Lý

Công chức

Thành viên

0945.358.388

6

Cao Hồng Thuyết

Công chức

Thành viên

0368.886.899

                                                                4. Chi cục Hải quan Nhơn Trạch

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thành Reng

Phó Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0913.941.942

2

Nguyễn Thị Thanh Dung

Đội trưởng Đội NVHQ số 1

Thành viên

0917.232.917

3

Trần Anh Tuấn

Đội trưởng Đội NVHQ số 2

Thành viên

0919.031.103

4

Bùi Thị Như Hằng

Công chức

Thành viên

0918.000.955

5

Nguyễn Công Liêm

Công chức

Thành viên

0983.344.014

6

Trần Thọ Truyền

Công chức

Thành viên

0913.689.898

7

Huỳnh Tấn Bửu Công chức

Thành viên

0989.777.899

8

Nguyễn Sơn Lâm Công chức

Thành viên

0913.791.991

                                                               5. Chi cục Hải quan Long Bình Tân

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Ngô Minh Hải

Phó Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0918.058.128

2

Lê Thị Hằng

Công chức

Thành viên

0983.820.387

3

Trần Tuấn Cường

Công chức

Thành viên

0778.954.689

4

Trịnh Tuấn Anh

Công chức

Thành viên

0962.833.873

                                                        6. Chi cục Hải quan KCX Long Bình

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Đỗ Thị Hương Sen

Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0949.447.207

2

Nguyễn Quang Văn

Phó Chi cục trưởng

Tổ phó

0985.045.067

3

Nguyễn Thanh Nhàn

Phó Chi cục trưởng

Tổ phó

0913.981.181

4

Trần Trung Hòa

Đội trưởng Đội Tổng hợp

Thành viên

0908.563.979

5

Huỳnh Văn Tươi

Đội trưởng Đội Nghiệp vụ

Thành viên

0913.873.797

6

Mai Việt Cường

Công chức

Thành viên

0908.028.282

7

Nguyễn Kim Hoa Công chức

Thành viên

0919.586.519

8

Nguyễn Thanh Ngọc Tuyền Công chức

Thành viên

0907.675.765

9

Phan Thị Hồng Chiên Công chức

Thành viên

0982.212.979

 

                                                             7. Chi cục Hải quan Long Thành

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Minh Cường

Phó Chi cục trưởng

Tổ trưởng

0908.346.151

2

Lê Thị Thanh Bình

Đội trưởng Đội NVHQ số 1

Thành viên

0913.453.161

3

Trần Đình Phương Lâm

Phó Đội trưởng Đội NVHQ số 2

Thành viên

0913.757.311

4

Bùi Vạn Thắng

Đội trưởng Đội Tổng hợp

Thành viên

0918.001.999

5

Triệu Quang Hải

Công chức

Thành viên

0907.252.587

6

Phạm Viết Nam

Công chức

Thành viên

0908.497.164

7

Trần Hồ Xuân Trúc Công chức

Thành viên

0916.141.278

8

Đặng Mạnh Trí Công chức

Thành viên

0913.655.345

9

Nguyễn Ngọc Bích Công chức

Thành viên

0916.669.988

 

TỔ HỖ TRỢ THÔNG QUAN HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI
Số hiệu Tổ hỗ trợ doanh nghiệp Ngày văn bản 13/08/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
TỔ HỖ TRỢ THÔNG QUAN HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI
TỔ HỖ TRỢ THÔNG QUAN HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI