Tra cứu biểu thuế xuất khẩu (Công ty TNHH Keo Sang Vina)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 07/12/2017

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7969/TCHQ-TXNK

V/v Tra cứu biểu thuế xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Keo Sang Vina

(Tầng 13, Tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20171107/CV-KSVN ngày 07/11/2017 của Công ty TNHH KEO SANG VINA về việc tra cứu biểu thuế xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Các mặt hàng thuộc nhóm 72.10 "Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng" mà Công ty đề cập không thuộc Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Vậy đề nghị Công ty kiểm tra mã số đúng và đối chiếu với các quy định dẫn trên để xác định mức thuế suất xuất khẩu. Công ty có thể tham khảo các văn bản này tại website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc tại website của Tổng cục Hải quan(www.customs. gov.vn) hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH KEO SANG VINA biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Tra cứu biểu thuế xuất khẩu (Công ty TNHH Keo Sang Vina)
Số hiệu 7969/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tra cứu biểu thuế xuất khẩu (Công ty TNHH Keo Sang Vina)
Tra cứu biểu thuế xuất khẩu (Công ty TNHH Keo Sang Vina)