Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2017
Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2017
Số hiệu 1469/HQĐNa-CBL Ngày văn bản 03/07/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2017
Trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2017