Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Công ty TNHH Dong Jin Leiports Vina)
Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Công ty TNHH Dong Jin Leiports Vina)
Số hiệu 683/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 18/04/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Công ty TNHH Dong Jin Leiports Vina)
Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Công ty TNHH Dong Jin Leiports Vina)