Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Công ty TNHH Namita Việt Nam)
Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Công ty TNHH Namita Việt Nam)
Số hiệu 86/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 16/01/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Công ty TNHH Namita Việt Nam)
Trích xuất dữ liệu tờ khai hải quan đã khai báo (Công ty TNHH Namita Việt Nam)