Triển khai chạy thử nghiệm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2 năm 2017
Triển khai chạy thử nghiệm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2 năm 2017
Số hiệu 2605/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 07/12/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai chạy thử nghiệm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2 năm 2017
Triển khai chạy thử nghiệm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2 năm 2017