Triển khai dịch vụ công trực tuyến mới trên Hệ thống HQ36a
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mới trên Hệ thống HQ36a
Số hiệu 1776/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 13/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mới trên Hệ thống HQ36a
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mới trên Hệ thống HQ36a