Triển khai giải quyết TTHC lĩnh vực Hải quan qua đường Bưu chính công ích
Triển khai giải quyết TTHC lĩnh vực Hải quan qua đường Bưu chính công ích
Số hiệu 1431/HQĐNa-VP Ngày văn bản 29/06/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai giải quyết TTHC lĩnh vực Hải quan qua đường Bưu chính công ích
Triển khai giải quyết TTHC lĩnh vực Hải quan qua đường Bưu chính công ích