Triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (HQ các tỉnh, thành phố)
Triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 1029/TCHQ-CNTT Ngày văn bản 22/02/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (HQ các tỉnh, thành phố)
Triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (HQ các tỉnh, thành phố)