Triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM)
Triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM)
Số hiệu 285/TB-HQĐNa Ngày văn bản 27/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM)
Triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM)