Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM
Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM
Số hiệu 297/TB-HQĐNa Ngày văn bản 10/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM
Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM