Triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Phong
Triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Phong
Số hiệu 279/TB-HQĐNa Ngày văn bản 22/11/2018
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Phong
Triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Anh Phong