Triển khai NĐ số 128/2020/NĐ-CP và Thông tư số 90/2020/TT-BTC (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Triển khai NĐ số 128/2020/NĐ-CP và Thông tư số 90/2020/TT-BTC (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 2394/HQĐNa-CBL Ngày văn bản 03/12/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai NĐ số 128/2020/NĐ-CP và Thông tư số 90/2020/TT-BTC (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Triển khai NĐ số 128/2020/NĐ-CP và Thông tư số 90/2020/TT-BTC (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)