Triển khai "Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng"
Triển khai "Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng"
Số hiệu 1307/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 12/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai "Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng"
Triển khai "Phiếu đánh giá thực hiện cam kết trong tuyên ngôn phục vụ khách hàng"