Triển khai Phiếu khảo sát dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan
Triển khai Phiếu khảo sát dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan
Số hiệu 2431/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 07/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai Phiếu khảo sát dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan
Triển khai Phiếu khảo sát dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan