Triển khai Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Triển khai Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 2617/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 27/12/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Triển khai Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ