Triển khai tài liệu giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Triển khai tài liệu giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 2475/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 16/12/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai tài liệu giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)
Triển khai tài liệu giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận)