Triển khai tài liệu giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Triển khai tài liệu giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 2474/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 16/12/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai tài liệu giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)
Triển khai tài liệu giới thiệu Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai)