Triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 08/07/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 08/07/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu 177/TB-HQĐNa Ngày văn bản 12/07/2021
Loại văn bản Thông báo Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 08/07/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 08/07/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19