Triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Số hiệu 2008/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 15/09/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Triển khai thực hiện đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7