Triển khai thực hiện Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Triển khai thực hiện Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 2144/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 24/11/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai thực hiện Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Triển khai thực hiện Nghị định 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)