Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực truyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (HQ các tỉnh, thành phố)
Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực truyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 3233/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 08/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực truyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (HQ các tỉnh, thành phố)
Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực truyến HQ36a việc xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT và số 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (HQ các tỉnh, thành phố)