TTHQ hàng xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa, tái chế và hoàn thuế tờ khai chuyển mục đích sử dụng loại hình A21 (Cty TNHH Hyosung Việt Nam)
TTHQ hàng xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa, tái chế và hoàn thuế tờ khai chuyển mục đích sử dụng loại hình A21 (Cty TNHH Hyosung Việt Nam)
Số hiệu 1157/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 14/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
TTHQ hàng xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa, tái chế và hoàn thuế tờ khai chuyển mục đích sử dụng loại hình A21 (Cty TNHH Hyosung Việt Nam)
TTHQ hàng xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa, tái chế và hoàn thuế tờ khai chuyển mục đích sử dụng loại hình A21 (Cty TNHH Hyosung Việt Nam)