Từ chối C/O mẫu D do Việt Nam cấp cho hàng bán từ DNCX đến doanh nghiệp nội địa (Cty EPE Packaging Việt Nam)
Từ chối C/O mẫu D do Việt Nam cấp cho hàng bán từ DNCX đến doanh nghiệp nội địa (Cty EPE Packaging Việt Nam)
Số hiệu 312/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 26/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Từ chối C/O mẫu D do Việt Nam cấp cho hàng bán từ DNCX đến doanh nghiệp nội địa (Cty EPE Packaging Việt Nam)
Từ chối C/O mẫu D do Việt Nam cấp cho hàng bán từ DNCX đến doanh nghiệp nội địa (Cty EPE Packaging Việt Nam)