Tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch
Tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch
Số hiệu 1097/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 07/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch
Tự rà soát kê khai nộp thuế chênh lệch