Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2017
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2017
Số hiệu 4134/TB-KBNN Ngày văn bản 31/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Khác Ngày hết hiệu lực
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2017
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2017