Văn bản hết hiệu lực
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2018 (thay thế bởi NĐ 126/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016)
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2018 (thay thế bởi NĐ 126/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016)
Số hiệu 169/2014/TT-BTC Ngày văn bản 14/11/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
thay thế bởi NĐ 126/2016/NĐ-CP
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2018 (thay thế bởi NĐ 126/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016)
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2018 (thay thế bởi NĐ 126/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016)