Văn bản hết hiệu lực
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Úc - Niu Di Lân giai đoạn 2015 - 2018
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Úc - Niu Di Lân giai đoạn 2015 - 2018
Số hiệu 168/2014/TT-BTC Ngày văn bản 14/11/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
Bãi bỏ bởi Nghị định số 127/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Úc - Niu Di Lân giai đoạn 2015 - 2018
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Úc - Niu Di Lân giai đoạn 2015 - 2018