Văn bản hết hiệu lực
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015
Số hiệu 21/2012/TT-BTC Ngày văn bản 15/02/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 01/04/2012
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ theo Thông tư 25/2015/TT-BTC
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015
V/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015