V/v Bổ sung C/O cho tờ khai mới chuyển loại hình từ tờ khai tạm nhập tái xuất (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)
V/v Bổ sung C/O cho tờ khai mới chuyển loại hình từ tờ khai tạm nhập tái xuất (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)
Số hiệu 2114/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 27/09/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Bổ sung C/O cho tờ khai mới chuyển loại hình từ tờ khai tạm nhập tái xuất (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)
V/v Bổ sung C/O cho tờ khai mới chuyển loại hình từ tờ khai tạm nhập tái xuất (Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)