V/v Bù trừ tiền thuế (Cty TNHH Thiện Minh)
V/v Bù trừ tiền thuế (Cty TNHH Thiện Minh)
Số hiệu 134/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 20/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Bù trừ tiền thuế (Cty TNHH Thiện Minh)
V/v Bù trừ tiền thuế (Cty TNHH Thiện Minh)