V/v Chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu (Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 13/04/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XNK

_______

Số: 1181/TXNK-CST

V/v Chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam

(Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số PV170304 ngày 03/4/2017 của Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, theo đó người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đổi với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế và hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ- CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

V/v Chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu (Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam)
Số hiệu 1181/TXNK-CST Ngày văn bản 12/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu (Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam)
V/v Chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu (Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam)