V/v Chính sách thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ (HQ các địa phương)
V/v Chính sách thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ (HQ các địa phương)
Số hiệu 5678/BTC-CST Ngày văn bản 27/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Chính sách thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ (HQ các địa phương)
V/v Chính sách thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ (HQ các địa phương)