V/v Chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu NSNN khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu (Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố)
V/v Chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu NSNN khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu (Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 15120/BTC-CST Ngày văn bản 25/10/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu NSNN khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu (Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố)
V/v Chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu NSNN khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu (Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố)