V/v Cửa khẩu xuất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 10/01/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 26/GSQL-GQ5

V/v Cửa khẩu xuất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Toàn Phúc

(Đ/c: A19-A45, TTTM Hiệp Thành, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 912/2016/CV ngày 20/12/2016 của Công ty TNHH Toàn Phúc về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Điều 5 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương và Điều 4 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ, doanh nghiệp được nhập khẩu mặt hàng rượu các loại (không có rượu mạnh hiệu Chivas) gửi kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước khác qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo đề nghị tại văn bản số 912/2016/CV dẫn trên.

Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH Toàn Phúc được biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn cụ thể ./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

 

 

 

V/v Cửa khẩu xuất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
Số hiệu 26/GSQL-GQ5 Ngày văn bản 09/01/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Cửa khẩu xuất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
V/v Cửa khẩu xuất đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan